డైలీ అప్‌డేట్స్

Poll

దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా కేంద్ర, రాష్ట్రాలు తీసుకుంటున్న చర్యలు సంతృప్తికరంగా వున్నాయని అనుకుంటున్నారా?
2426 votes · 2426 answers

వైరల్ న్యూస్