వీడియోస్
Telugu News Videos, వీడియోస్

Poll

69 రోజుల లాక్‌డౌన్ దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నారా?
2468 votes · 2468 answers

వైరల్ న్యూస్