వీడియోస్
Telugu News Videos, వీడియోస్

Poll

లాక్ డౌన్ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారి పట్ల ప్రభుత్వాలు మరింత కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారా ?
11815 votes · 11815 answers

వైరల్ న్యూస్