ప్రొడక్ట్స్ ప్రైసింగ్స్
బంగారం ధరలుalignleft24 Carat
Rs. 36090/10gm
22 Carat
Rs. 33090/10gm
వెండి ధరలుalignleftRs. 403.55/10gm
ప్రొడక్ట్స్ ప్రైసింగ్స్
పెట్రోల్ ధరలుRs. 74.42/L
డీజిల్ ధరలుRs. 69.32/L
ప్రొడక్ట్స్ ప్రైసింగ్స్
ఉల్లిపాయలుalignleftRs. 20/Kg
టమాటాలుalignleftRs. 44/Kg
వంకాయలుalignleftRs. 31/Kg
ఆలుగడ్డalignleftRs. 19/Kg
బెండకాయalignleftRs. 44/Kg
చంద్రబాబు ఇల్లు కూడా అక్రమ నిర్మాణమే అని, దాన్ని కూడా ఖాళీ చేయాలి అంటున్న ఆర్ కే వ్యాఖ్యలతో ఏకీభవిస్తారా..?
382 votes · 382 answers
Vote

కనెక్ట్ అయి ఉండండి

Hyderabad, India

32°C
Partly cloudy
Wednesday
05:44 AM
06:54 PM
Min: 25°C
Max: 33°C
59%
1007
SW 9 km/h
Thursday
33°C
25°C
Friday
31°C
25°C
Saturday
29°C
24°C
Sunday
24°C
16°C
Monday
27°C
24°C
Tuesday
28°C
24°C