కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి జగన్ ను ఆహ్వానించిన కేసీఆర్