సినిమా
, సినిమా

Poll

కోడెల మరణానికి అయన కుటుంబ సభ్యులే కారణమంటున్న వైసీపీ నేతల వాదనతో ఏకీభవిస్తారా ?
630 votes · 630 answers
Vote

వైరల్ న్యూస్