డైలీ అప్‌డేట్స్
Page 5

Poll

లాక్ డౌన్ నిబంధనలను పూర్తిగా బేఖాతరు చేసి, రోడ్లమీదికి వస్తున్న వారిలో సామాజిక స్పృహ కొరవడిందని భావిస్తున్నారా?
2109 votes · 2109 answers

వైరల్ న్యూస్