, మేషం
మేషం: ఈరోజు మేష రాశి వారికి అన్నీ కలిసి వస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో కలసి వస్తాయి. అలాగే.. వ్యాపార సంబంధ లావాదేవీలు కలసివస్తాయి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తలు అవసరం. అనుకున్న సమయానికి పూర్తవుతాయి.
, మేషం

Poll

చైనా దూకుడు వెనుక కశ్మీర్ వేర్పాటు వాదులు, స్థానిక రాజకీయనాయకులు వున్నారన్న అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తున్నారా?
2706 votes · 2706 answers

వైరల్ న్యూస్