లోక్‌సభ ఫలితాలు- 2019

చిహ్నంపార్టీఆధిక్యంగెలుపు
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019టీడీపీ03
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019వైఎస్సార్సీపీ022
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019జనసేన 00
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019బీజేపీ00
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019కాంగ్రెస్00
ఇతరులు00

అసెంబ్లీ ఫలితాలు- 2019

చిహ్నంపార్టీ ఆధిక్యంగెలుపు
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019టీడీపీ023
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019వైఎస్సార్సీపీ0151
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019జనసేన01
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019బీజేపీ00
AP Election Result Date, ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాలు- 2019కాంగ్రెస్00
ఇతరులు00