పొలిటికల్ మిర్చి
Page 4
Political Mirchi, పొలిటికల్ మిర్చి

Poll

ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు 9 ని.ల పాటు లైట్లు ఆర్పేసి.. దీపాలు వెలిగించి ఐక్యతను చాటాలన్న మోదీ పిలుపును మీరు సమర్థిస్తున్నారా?
423 votes · 423 answers

వైరల్ న్యూస్