వినోదం వార్తలు
Page 2

Poll

69 రోజుల లాక్‌డౌన్ దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నారా?
3956 votes · 3956 answers

వైరల్ న్యూస్