చిరంజీవి సినీకెరీర్‌లో హిట్లెన్ని..? ఫ్లాపులెన్ని..?

‘రివర్స్ టెండరింగ్‌’.. ప్రభుత్వం నిజంగా సక్సెస్ అయిందా?