ఆన్‌లైన్ ఆఫర్లపై ట్రేడర్లు గరంగరం!

బాబు ఫోన్‌ చేసిన తర్వాతనే.. విక్రమ్ ల్యాండర్ జాడ దొరికిందట..!