రాజస్థాన్‌, మధ్యప్రదేశ్‌లో కమలం క్లీన్ స్వీప్… ఇండియా టుడే సర్వే