పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ను ప్రతిపాదించనున్న కేంద్రం, ఎన్నో సవాళ్లు, పరిష్కారానికి నిధుల వెల్లువతో ప్రయత్నాలు

2021-22 సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం ఫిబ్రవరి 1న పార్లమెంటులో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనుంది. దీనికి ముందు ప్రధాని మోదీ ఈ నెల 30 న జరిగే అఖిల పక్ష సమావేశానికి..