బోస్టన్ కమిటీ ఇచ్చిన రెండు ఆప్షన్లు ఇవే..!

రూమర్లకు చెక్.. ‘పొన్నియన్ సెల్వన్’ ఫస్ట్‌లుక్