‘జగదేక వీరుడి’ గురించి ఎన్టీఆర్‌ ఏమన్నారు.. ఉంగరాన్ని మింగిన ఆ చేప ఏమైంది..!