పొలిటికల్ మిర్చి
Political Mirchi, పొలిటికల్ మిర్చి

Poll

ఏడుపదుల వయసులో తల్లులవుతున్న మహిళల సంఖ్య పెరుగుతోంది. వారి కారణాలు వారికి వుండొచ్చు. కానీ ఆ వయసులో కనే పిల్లలకు తగిన న్యాయం చేసే పరిస్థితి వృద్ధ పేరెంట్స్‌కి వుంటుందా ?
255 votes · 255 answers
Vote

వైరల్ న్యూస్