12 వందల థియేటర్స్‌లో గ్రాండ్‌గా.. సినిమాను ఆపినవారిపై కేసు పెడతా..!