ఆసుపత్రికి వెళ్లి బుద్ధిగా వైద్యం చేయించుకున్న కోతి.. వీడియో వైరల్..!