మీరు బూతులు తిట్టి మాపై కేసులు పెడతారా? ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్!

ఉద్రిక్తంగా పవన్ కాకినాడ పర్యటన!

విషాదం: ఇదంతా సవతి తల్లి పనే.. మూటగట్టి చంపేసింది..!