కరోనా గురించి మెగా ఫ్యామిలీ వినూత్న సందేశం.. ఏమన్నా చేశారా?

కోట్ల‌ల్లో సీసీసీ ఛారిటీ విరాళాలు..మొత్తం లెక్క‌లు చెప్పిన చిరంజీవి