మరో ఐదు జిల్లాల్లో కోవిడ్ టెస్టులు! ఐసీఎంఆర్‌ అనుమతే తరువాయి