రూ.1,199కే విమాన టికెట్!..ఏ కంపెనీ ఎనౌన్స్ చేసిందో తెలుసా?

ఇండిగో తెచ్చిన పండగ… రూ.999కే విమాన టికెట్!