ఒకే ఫోన్‌లో రెండు వాట్సాప్ అకౌంట్స్… ఎలా?

మరిన్ని అద్భుత ఫీచర్లతో రానున్న వాట్సాప్!