చెర్రీపై ఇన్ఫోసిన్ ఛైర్‌పర్సన్ ప్రశంసలు.. ఎందుకంటే!

ఫోర్బ్స్‌ జాబితాలో 17 భారత కంపెనీలు!