బీజేపీలో చేరగానే మోత్కుపల్లి ఎంతమాట అనేశారు!

ఏపీలో షెల్టర్ జోన్‌గా బీజేపీ

దక్షిణాదిలో పాగాకు బిజెపి మాస్టర్ ప్లాన్