వైల్డ్ లైఫ్‌లోకి రామ్ చరణ్.. కొత్త పాత్రలో సామాజిక కోణం