, బిగ్ న్యూస్ బిగ్ డిబేట్

Poll

69 రోజుల లాక్‌డౌన్ దేశంలో కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నారా?
1539 votes · 1539 answers

వైరల్ న్యూస్