మందు బాబులకు గుడ్‌న్యూస్.. అంతలోనే బ్యాడ్‌న్యూస్

టిక్‌టాక్ ఎఫెక్ట్.. ఆరేళ్ల తర్వాత తల్లిదండ్రులను కలిసిన యువకుడు