కరోనా ఎఫెక్ట్.. 11వేల మంది ఖైదీల విడుదలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్