వెంకయ్యకు ‘మహానటి’ పాదాభివందనం..!

మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం: కీర్తీ సురేష్