ఆంధ్ర ప్రదేశ్
Page 3

కాకినాడలో క్షుద్రపూజలు..!

తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడలో అర్థరాత్రి ‘క్షుద్రపూజలు’ కలకలం రేపాయి. గొడారిగుంట సీతారామపురం

ఆ ఊరంతా కవలలే..

ఆ బావిలో నీళ్లు తాగినవారికి కవల పిల్లలు పుడుతున్నారు. గత ఇరవై