కరోనా ఎఫెక్ట్: మొబైల్స్‌కూ తప్పని కష్టాలు..!

కరోనా ఎఫెక్ట్: చికెన్ రేట్లు ఢమాల్!

ఆ రెండు పద్ధతులు పాటిస్తే.. కరోనా పరార్..!

కరోనా వైరస్‌‌కు మందు కనిపెడితే.. జాకీచాన్ బంపర్ ఆఫర్!