“అదిరిపోయే సిక్సులు – రెండు ప్రపంచ రికార్డులు” : ఇతడసలు బౌలరేనా..?

ఆ ఇద్దరు ఆటగాళ్లకు ఏం తక్కువ?…సెలక్టర్లపై ‘దాదా’ ఫైర్