పాకిస్తాన్‌లో పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించిన తొలి హిందూ మహిళ

దుమ్ము రేపిండు.. రజనీకాంత్ న్యూ లుక్..