సవాల్ మీద సవాల్.. అనంత పాలిటిక్సే వేరులే..!

గులాబీ పార్టీకి కొత్త చిక్కులు.. కేసీఆర్ మదిలో ఏముందో?