వ్యాపారి ఇంట్లో బర్త్‌డే పార్టీ..ఇద్దరు మృతి, ప్రజాప్రతినిధులు సహా పలువురికి కరోనా