కారు కొనాలనుకునేవారికి కళ్లు చెదిరే బంపర్ ఆఫర్..! 2 లక్షల తగ్గింపు..!