ఇక అన్నిటికీ ఆధారే ఆధారం.. సవరణ బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం

ఇక గుర్తింపు కార్డుగా… ఆధార్!