ఆస్టేలియా ప్రభుత్వం బంపరాఫర్: కరోనా టెస్ట్‌కు రూ.15వేలు.. పాజిటివ్‌ వస్తే రూ.79వేలు..