కరోనా వచ్చిందని భయపడుతున్నారా.. ఇలా తెలుసుకోండి!

జియో బాటలో ఎయిర్‌టెల్.. వినియోగదారులకు షాక్..!