ప్రజా సమస్యలపై టీడీపీ పోరాటాన్ని సహించలేకనే: జేసీ అరెస్ట్‌పై బాబు ఫైర్