మీరు కదిలే వాహనంలో ఉన్నప్పుడు తొందరగా నిద్రలోకి జారుకుంటారు..! ఎందుకో తెలుసా..?

ప్రజలు ఇంట్లో నిద్రించడానికి చాలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు. కానీ మీరు బస్సులో లేదా రైలులో ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సదుపాయాలు లేకున్నా

1/5
ప్రజలు ఇంట్లో నిద్రించడానికి చాలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు. కానీ మీరు బస్సులో లేదా రైలులో ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సదుపాయాలు లేకున్నా నిద్ర కమ్ముకొస్తుంది. దీనికి కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోండి.
ప్రజలు ఇంట్లో నిద్రించడానికి చాలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటారు. కానీ మీరు బస్సులో లేదా రైలులో ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సదుపాయాలు లేకున్నా నిద్ర కమ్ముకొస్తుంది. దీనికి కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోండి.
2/5
కదిలే కారు లేదా రైలులో నిద్రపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని అందుకే నిద్రలోకి జారుకుంటారని కొంతమంది నమ్ముతారు.
కదిలే కారు లేదా రైలులో నిద్రపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుందని అందుకే నిద్రలోకి జారుకుంటారని కొంతమంది నమ్ముతారు.
3/5
రాకింగ్ సెన్సేషన్ కారణంగా జనాలు నిద్రలోకి జారుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఊయలలో ఊగుతూ శిశువు నిద్రిస్తుంది. అలాగే ఒక పిల్లవాడు అమ్మ లాలిస్తుండగా నిద్రలోకి జారుకుంటాడు. అదేవిధంగా శరీరం వైబ్రేట్‌కి గురైనప్పుడు జనాలు నిద్రలోకి జారుకుంటారని చెబుతున్నారు.
రాకింగ్ సెన్సేషన్ కారణంగా జనాలు నిద్రలోకి జారుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఊయలలో ఊగుతూ శిశువు నిద్రిస్తుంది. అలాగే ఒక పిల్లవాడు అమ్మ లాలిస్తుండగా నిద్రలోకి జారుకుంటాడు. అదేవిధంగా శరీరం వైబ్రేట్‌కి గురైనప్పుడు జనాలు నిద్రలోకి జారుకుంటారని చెబుతున్నారు.
4/5
 మీరు ఒక వాహనంలో కదులుతూ ప్రయాణించే స్థితిని రాకింగ్ సెన్సేషన్ అంటారు. ఇది మీ మెదడుపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అందుకే క్రమంగా స్లీపింగ్ మోడ్‌లోకి వెళుతారు. దీనిని స్లో రాకింగ్ అంటారు.
మీరు ఒక వాహనంలో కదులుతూ ప్రయాణించే స్థితిని రాకింగ్ సెన్సేషన్ అంటారు. ఇది మీ మెదడుపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అందుకే క్రమంగా స్లీపింగ్ మోడ్‌లోకి వెళుతారు. దీనిని స్లో రాకింగ్ అంటారు.
5/5
స్లో రాకింగ్ కారణంగా నిద్రపోవాలనే కోరిక మనస్సులో తలెత్తుతుందని అంటున్నారు. అందుకే చాలామంది ప్రయాణంలో ఎక్కువగా నిద్రలోకి జారుకుంటారు.
స్లో రాకింగ్ కారణంగా నిద్రపోవాలనే కోరిక మనస్సులో తలెత్తుతుందని అంటున్నారు. అందుకే చాలామంది ప్రయాణంలో ఎక్కువగా నిద్రలోకి జారుకుంటారు.

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu