పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

Oct 06, 2020 | 3:19 PM
Anil kumar poka

|

Oct 06, 2020 | 3:19 PM

పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

1 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

2 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

3 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

4 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

5 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

6 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

7 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

8 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

9 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

10 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

11 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

12 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

13 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

14 / 15
పోరు లో ముంబై ఇండియన్స్ ,రాజస్థాన్ రాయల్స్ (ఫోటోస్)

15 / 15

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu