ఏనుగు ఒక్క గుక్కగా తీసుకునే నీరు .. మనిషి ఎన్ని రోజులు తాగుతాడో తెలుసా..! తినే ఆహారం గురించి తెలిస్తే షాక్..

భూమి మీద సంచరిస్తున్న అతి పెద్ద జంతువు ఏనుగు. భారీ శరీరం, తొండం కలిగిన ఏనుగుని హిందువులు దైవ స్వరూపంగా భావించి పూజిస్తారు. వివిధ పూజాది కార్యక్రమాల్లో ఏనుగుకి విశిష్టస్థానం కూడా ఉంది. 70 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా జీవించే ఏనుగు... శాఖా హరులు. బాగా తెలివైన జంతువు కూడా.. ఇంకా చెప్పాలంటే ఏనుగు జీవన విధానం మనిషి జీవన విధానానికి దగ్గర పోలిక ఉంటుంది. ఏనుగు గర్భావధి కాలం 22 నెలలు. అయితే ఏనుగు రోజుకి ఎంత నీరు తాగుతుందో తెలుసా..!

|

Updated on: Jun 06, 2024 | 10:13 AM

ఏనుగు రోజుకు తీసుకునే ఆహారం, తాగే నీరు గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఏనుగులు తీసుకునే నీటితో పాటు ఆహారం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఏనుగు ఒకేసారి 15 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినగలదు. ఇది రోజువారీగా తీసుకునే సాధారణ ఆహారం. ఏనుగుకు నీళ్లతో పాటు ఆహారం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

ఏనుగు రోజుకు తీసుకునే ఆహారం, తాగే నీరు గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఏనుగులు తీసుకునే నీటితో పాటు ఆహారం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఏనుగు ఒకేసారి 15 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినగలదు. ఇది రోజువారీగా తీసుకునే సాధారణ ఆహారం. ఏనుగుకు నీళ్లతో పాటు ఆహారం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది.

1 / 6
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జంతువుగా పరిగణించబడుతున్న ఏనుగు శరీరం పెద్దగా ఉండడంతో దానికి ఎక్కువ ఆహారం, నీరు అవసరం. ఏనుగు ఒక్క గుక్కలో ఎంత నీరు తాగుతుందో తెలిస్తే ఎవరైనా షాక్ తినాల్సిందే..

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జంతువుగా పరిగణించబడుతున్న ఏనుగు శరీరం పెద్దగా ఉండడంతో దానికి ఎక్కువ ఆహారం, నీరు అవసరం. ఏనుగు ఒక్క గుక్కలో ఎంత నీరు తాగుతుందో తెలిస్తే ఎవరైనా షాక్ తినాల్సిందే..

2 / 6
ఒక ఏనుగు ఒక్క గుక్కలో 14 లీటర్ల నీటిని తాగుతుంది. ఈ నీరు మానవ శరీరానికి 3 నుండి 4 రోజులకు అవసరమైన నీటితో సమానం. ఇక రోజులో భారీ ఏనుగు 50-60 లీటర్ల నీరు త్రాగుతుంది. అదే వేడి ప్రాంతాల్లో ఏనుగులకు మరింత ఎక్కువ నీరు అవసరం

ఒక ఏనుగు ఒక్క గుక్కలో 14 లీటర్ల నీటిని తాగుతుంది. ఈ నీరు మానవ శరీరానికి 3 నుండి 4 రోజులకు అవసరమైన నీటితో సమానం. ఇక రోజులో భారీ ఏనుగు 50-60 లీటర్ల నీరు త్రాగుతుంది. అదే వేడి ప్రాంతాల్లో ఏనుగులకు మరింత ఎక్కువ నీరు అవసరం

3 / 6
ఏనుగులకు నీటితోపాటు ఆహారం కూడా ఎక్కుగా కావాలి. ఒక ఏనుగు ఒకేసారి 15 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినగలదు. ఒకొక్కసారి దాని సాధారణ ఆహారం కంటే అదనంగా కూడా తింటుంది. ఏనుగు ఒకేసారి 15 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినగలదు.

ఏనుగులకు నీటితోపాటు ఆహారం కూడా ఎక్కుగా కావాలి. ఒక ఏనుగు ఒకేసారి 15 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినగలదు. ఒకొక్కసారి దాని సాధారణ ఆహారం కంటే అదనంగా కూడా తింటుంది. ఏనుగు ఒకేసారి 15 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఆహారాన్ని తినగలదు.

4 / 6
అదే ఏనుగుకి బాగా ఆకలి వేస్తే తినే ఆహారం, నీరు మరింత అదనంగా ఉంటుంది. ఏనుగు చాలా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు నీటితోపాటు, ఏనుగు తినే ఆహారం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా ఆకలి వేసినప్పుడు ఏనుగు ఒకేసారి 300 కిలోల ఆహారాన్ని తింటుంది.

అదే ఏనుగుకి బాగా ఆకలి వేస్తే తినే ఆహారం, నీరు మరింత అదనంగా ఉంటుంది. ఏనుగు చాలా ఆకలితో ఉన్నప్పుడు నీటితోపాటు, ఏనుగు తినే ఆహారం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా ఆకలి వేసినప్పుడు ఏనుగు ఒకేసారి 300 కిలోల ఆహారాన్ని తింటుంది.

5 / 6
ఏనుగు శాకాహారి. ఏనుగులు తినే ఆహారం సీజన్, వాటి అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది

ఏనుగు శాకాహారి. ఏనుగులు తినే ఆహారం సీజన్, వాటి అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది

6 / 6
Follow us
Latest Articles