మీ కలలో శంఖం కనిపిస్తే అర్థం ఎంటో తెలుసా…. ఏ వస్తువులు కనిపిస్తే మంచిది.. ఏవి కనిపిస్తే అశుభమో తెలుసా..

Jun 14, 2021 | 9:29 PM
Rajitha Chanti

|

Jun 14, 2021 | 9:29 PM

శంఖం.. కలలో శంఖం కనిపించడం చాలా అరుదు. కలలో శంఖం కనిపిస్తే.. నారాయణుడు, లక్ష్మీ దేవి కనిపించారని అర్థం. అది చాలా మంచిది. వీరికి సంపద, ఆనందాలు పెరుగుతాయి.

శంఖం.. కలలో శంఖం కనిపించడం చాలా అరుదు. కలలో శంఖం కనిపిస్తే.. నారాయణుడు, లక్ష్మీ దేవి కనిపించారని అర్థం. అది చాలా మంచిది. వీరికి సంపద, ఆనందాలు పెరుగుతాయి.

1 / 5
పక్షులు.. కలలో పక్షులు చనిపోయిన వ్యక్తి పక్షి రూపంలో కలలోకి వచ్చడాని అర్థం. పక్షి కనిపిస్తే.. సంపాదన పెరగడమే కాకుండా.. శుభ సుచికం.

పక్షులు.. కలలో పక్షులు చనిపోయిన వ్యక్తి పక్షి రూపంలో కలలోకి వచ్చడాని అర్థం. పక్షి కనిపిస్తే.. సంపాదన పెరగడమే కాకుండా.. శుభ సుచికం.

2 / 5
పండ్ల బుట్ట.. కలలో పండ్ల బుట్ట కనిపిస్తే.. ఇంటికి కొత్త అతిథి రాబోతున్నారని అర్థం. అలాగే స్త్రీకి ఆపిల్ తినే కల వస్తే... వారికి పిల్లలు కలుగుతారని అర్థం.

పండ్ల బుట్ట.. కలలో పండ్ల బుట్ట కనిపిస్తే.. ఇంటికి కొత్త అతిథి రాబోతున్నారని అర్థం. అలాగే స్త్రీకి ఆపిల్ తినే కల వస్తే... వారికి పిల్లలు కలుగుతారని అర్థం.

3 / 5
ముంగీస.. కలలో ముంగిస కనిపిస్తే చాలా మంచిది.  మీరు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారని అర్థం. అలాగే.. బంగారం, వెండి పొందుతారని అర్థం.

ముంగీస.. కలలో ముంగిస కనిపిస్తే చాలా మంచిది. మీరు శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారని అర్థం. అలాగే.. బంగారం, వెండి పొందుతారని అర్థం.

4 / 5
ఎర్ర చీరలో స్త్రీ కలలో కనిపిస్తే... లక్ష్మీ దేవి దర్శనం ఇచ్చినట్లుగా అర్థం. మీ ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని అర్థం.

ఎర్ర చీరలో స్త్రీ కలలో కనిపిస్తే... లక్ష్మీ దేవి దర్శనం ఇచ్చినట్లుగా అర్థం. మీ ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని అర్థం.

5 / 5

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu