టీటీఏ ధూమ్ ధామ్ దావత్

నార్త్ కరొలినా రాష్ట్రం మోరిస్‍విల్లెలో జరిగిన భారీ ఈవెంట్‍లో తెలంగాణ ఎన్నారైలు వేడుక చేసారు. ధూమ్ ధామ్ దావత్ పేరుతో ట్రయాంగిల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ టీటీఏ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వేలాది మంది ప్రవాస తెలుగువారు ఒక్క చోట చేరి సరదాగా గడిపారు. 

  • Updated On - 2:06 pm, Tue, 26 March 19 Edited By:
టీటీఏ ధూమ్ ధామ్ దావత్


నార్త్ కరొలినా రాష్ట్రం మోరిస్‍విల్లెలో జరిగిన భారీ ఈవెంట్‍లో తెలంగాణ ఎన్నారైలు వేడుక చేసారు. ధూమ్ ధామ్ దావత్ పేరుతో ట్రయాంగిల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ టీటీఏ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. వేలాది మంది ప్రవాస తెలుగువారు ఒక్క చోట చేరి సరదాగా గడిపారు.