వాటర్ ట్యాంక్ ఎందుకు వృత్తాకారంలోనే ఉంటుంది..! అందులోని రహస్యం తెలుసా..?

ప్రపంచంలోని ఏ నగరానికి వెళ్లి చూసినా వాటర్ ట్యాంక్ గుండ్రంగా ఉంటుంది. దీని వెనుక కూడా సైన్స్ ఉంది. దాని ఆకారం గుండ్రంగా లేకుంటే ఈ ప్లాన్‌ సక్సెస్‌ అయ్యేది కాదు. దీనికి కారణం ఏమిటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..?

|

Updated on: Mar 20, 2023 | 8:20 PM

ఇంటి కప్పులపై ఉంచిన నీటి తొట్టి ఆకారం గుండ్రంగానే ఎందుకు ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎందుకు చతురస్రం లో ఉండదు. విశేషమేమిటంటే ప్రపంచంలోని ఏ నగరంలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ ను చూసినా దాని ఆకారం గుండ్రంగానే ఉంటుంది. దీని వెనుక కూడా సైన్స్ ఉంది. దాని ఆకారం గుండ్రంగా లేకుంటే అది విజయవంతం అయ్యేది కాదు. అంతే కాదు, ట్యాంక్‌పై తయారు చేసిన పట్టీలు కూడా ప్రత్యేక పనితీరును కలిగి ఉంటాయి. దీని వెనుక సైన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

ఇంటి కప్పులపై ఉంచిన నీటి తొట్టి ఆకారం గుండ్రంగానే ఎందుకు ఉంటుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎందుకు చతురస్రం లో ఉండదు. విశేషమేమిటంటే ప్రపంచంలోని ఏ నగరంలో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ ను చూసినా దాని ఆకారం గుండ్రంగానే ఉంటుంది. దీని వెనుక కూడా సైన్స్ ఉంది. దాని ఆకారం గుండ్రంగా లేకుంటే అది విజయవంతం అయ్యేది కాదు. అంతే కాదు, ట్యాంక్‌పై తయారు చేసిన పట్టీలు కూడా ప్రత్యేక పనితీరును కలిగి ఉంటాయి. దీని వెనుక సైన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

1 / 5
ట్యాంక్ ఆకారం చాలా కాలం పాటు సురక్షితంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. ఏదైనా లోతైన వస్తువులో నీరు నింపినపుడు దానిలో అన్ని వైపుల నుండి ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా అది పగిలిపోయే ప్రమాదం పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ప్రతి దిశ నుండి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ట్యాంక్ మెటల్‌తో కాకుండా PVCతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి.. ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది.

ట్యాంక్ ఆకారం చాలా కాలం పాటు సురక్షితంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. ఏదైనా లోతైన వస్తువులో నీరు నింపినపుడు దానిలో అన్ని వైపుల నుండి ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా అది పగిలిపోయే ప్రమాదం పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ప్రతి దిశ నుండి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ట్యాంక్ మెటల్‌తో కాకుండా PVCతో తయారు చేస్తారు కాబట్టి.. ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది.

2 / 5
దిని వెనుక సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే..ట్యాంక్‌ ఆకారం చతురస్రంగా ఉంటే, అది ప్రతి మూలలో మరింత ఒత్తిడిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ దాని పొడవైన గుండ్రని ఆకారం కారణంగా ఈ ఒత్తిడి సులభంగా చుట్టూ విస్తరిస్తుంది. చతురస్రాకారంలో ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్యం కాదు. అందుకే ట్యాంక్ ఆకారం ఇలా గుండ్రంగా ఉంటుంది.

దిని వెనుక సైన్స్ ఏం చెబుతుందంటే..ట్యాంక్‌ ఆకారం చతురస్రంగా ఉంటే, అది ప్రతి మూలలో మరింత ఒత్తిడిని కలిగి ఉంటుంది. కానీ దాని పొడవైన గుండ్రని ఆకారం కారణంగా ఈ ఒత్తిడి సులభంగా చుట్టూ విస్తరిస్తుంది. చతురస్రాకారంలో ఉన్నప్పుడు ఇది సాధ్యం కాదు. అందుకే ట్యాంక్ ఆకారం ఇలా గుండ్రంగా ఉంటుంది.

3 / 5
ట్యాంక్‌ను చూడగానే ప్రత్యేకంగా కనిపించే మరో విషయం ఏమిటంటే దాని డిజైన్‌పై విస్తృత చారలు. దానిపై ఈ విశాలమైన పంక్తుల ఉపయోగం ఏమిటి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..? అసలైన ఈ పంక్తులు ట్యాంక్ వినియోగంలో చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ లైన్లు ట్యాంక్‌ను బలోపేతం చేయడానికి, వేసవిలో ట్యాంక్ సాగిపోకుండా ఉండేందుకు పని చేస్తాయి. ఇది కాకుండా, ఇది ఒత్తిడిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

ట్యాంక్‌ను చూడగానే ప్రత్యేకంగా కనిపించే మరో విషయం ఏమిటంటే దాని డిజైన్‌పై విస్తృత చారలు. దానిపై ఈ విశాలమైన పంక్తుల ఉపయోగం ఏమిటి అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..? అసలైన ఈ పంక్తులు ట్యాంక్ వినియోగంలో చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ లైన్లు ట్యాంక్‌ను బలోపేతం చేయడానికి, వేసవిలో ట్యాంక్ సాగిపోకుండా ఉండేందుకు పని చేస్తాయి. ఇది కాకుండా, ఇది ఒత్తిడిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

4 / 5
మీరు ఎప్పుడైనా విరిగిన ట్యాంక్‌ను చూస్తే, ట్యాంక్‌లోని లైన్లు కనిపించే భాగం విరిగిపోవడం చాలా అరుదు. అవి ట్యాంక్‌కు బలాన్ని ఇస్తాయి. ట్యాంక్ సాదాగా ఉంటే, దాని సాగిపోయే గుణం, నష్టం ప్రమాదం పెరుగుతుంది. పంక్తులు ఉన్నప్పుడు, అవి ట్యాంక్‌ను కట్టివేసి, ఒత్తిడిని తట్టుకోవడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.

మీరు ఎప్పుడైనా విరిగిన ట్యాంక్‌ను చూస్తే, ట్యాంక్‌లోని లైన్లు కనిపించే భాగం విరిగిపోవడం చాలా అరుదు. అవి ట్యాంక్‌కు బలాన్ని ఇస్తాయి. ట్యాంక్ సాదాగా ఉంటే, దాని సాగిపోయే గుణం, నష్టం ప్రమాదం పెరుగుతుంది. పంక్తులు ఉన్నప్పుడు, అవి ట్యాంక్‌ను కట్టివేసి, ఒత్తిడిని తట్టుకోవడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.

5 / 5
Follow us