చాణక్య నీతి: ప్రపంచంలో ఈ ఐదుగురు వ్యక్తులకు ఎవరితో సంబంధం లేదు.. వారి పనే వారికి ముఖ్యం..?

చాణక్య నీతి: ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి గ్రంథంలో ఇతరుల బాధలను పట్టించుకోని కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించారు. అలాంటి వారి నుంచి దయ, మానవత్వం ఆశించడం అవివేకం అవుతుందని చెప్పారు.

1/5
ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. రాజు మొత్తం ప్రజలను సమాన దృష్టితో చూస్తాడు. అతను చట్ట నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటాడు. అతను న్యాయం విషయంలో ఎప్పుడూ ఎవరిపై వివక్ష చూపడు. అందువల్ల రాజు బాధలను, భావాలను అర్థం చేసుకోవాలని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు.
ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. రాజు మొత్తం ప్రజలను సమాన దృష్టితో చూస్తాడు. అతను చట్ట నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటాడు. అతను న్యాయం విషయంలో ఎప్పుడూ ఎవరిపై వివక్ష చూపడు. అందువల్ల రాజు బాధలను, భావాలను అర్థం చేసుకోవాలని ఎప్పుడూ అనుకోకూడదు.
2/5
యముడు ఎవరినైనా చంపడానికి వచ్చినప్పుడు అతను ఎప్పుడూ దుఃఖం, భావోద్వేగాల మధ్య చిక్కుకోడు. ఎందుకంటే అతడి కర్తవ్యం అది మాత్రమే.
యముడు ఎవరినైనా చంపడానికి వచ్చినప్పుడు అతను ఎప్పుడూ దుఃఖం, భావోద్వేగాల మధ్య చిక్కుకోడు. ఎందుకంటే అతడి కర్తవ్యం అది మాత్రమే.
3/5
ఒక బిచ్చగాడు ఎప్పుడు అడుక్కునే సమయంలో తన స్వార్థం నెరవేరాలని అనుకుంటాడు. ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో మీరు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారో అతను పట్టించుకోడు.
ఒక బిచ్చగాడు ఎప్పుడు అడుక్కునే సమయంలో తన స్వార్థం నెరవేరాలని అనుకుంటాడు. ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో మీరు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారో అతను పట్టించుకోడు.
4/5
దొంగ చోరీకి వెళ్లినప్పుడు కేవలం వస్తువులను దొంగిలించుకొని వెళ్లిపోతాడు. ఈ సమయంలో ఎవరైనా తన ముందు గొడవలు సృష్టిస్తే వారికి హాని చేయడానికి కూడా వెనుకాడడు.
దొంగ చోరీకి వెళ్లినప్పుడు కేవలం వస్తువులను దొంగిలించుకొని వెళ్లిపోతాడు. ఈ సమయంలో ఎవరైనా తన ముందు గొడవలు సృష్టిస్తే వారికి హాని చేయడానికి కూడా వెనుకాడడు.
5/5
వేశ్య కూడా ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకుంటుందని ఆశించడం అవివేకం. వేశ్య తన పని గురించి మాత్రమే పట్టించుకుంటుంది ఆమె మీ గురించి ఏమీ పట్టించుకోదు.
వేశ్య కూడా ఇతరుల బాధలను అర్థం చేసుకుంటుందని ఆశించడం అవివేకం. వేశ్య తన పని గురించి మాత్రమే పట్టించుకుంటుంది ఆమె మీ గురించి ఏమీ పట్టించుకోదు.

Click on your DTH Provider to Add TV9 Telugu