మూడంతస్థుల నుంచిమంటల్లో కిందికి దూకిన స్టంట్ మ్యాన్..!! చూస్తే షాక్‌…!! ఎక్కడంటే…?? ( వీడియో )

కొందరు చేసే ప్రాణాంతక స్టంట్లు ఆశ్చర్యకరంగాను, భయంకరంగాను ఉంటాయి. తమ ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా వారు చేసే సాహస కృత్యాలను చూసి షాక్ తినక తప్పదు.

  • Publish Date - 8:49 pm, Wed, 28 April 21