పిల్లల కోసం మహీంద్రా జీప్.. కేరళ వ్వక్తి నైపుణ్యం ఆడుకోడానికి జీప్ తయారీ వైరల్ అవుతున్న వీడియో :Mahindra jeep for kids.

పిల్లల కోసం మహీంద్రా జీప్ తయారీ వైరల్ అవుతున్న వీడియో .కేరళ వ్వక్తి నైపుణ్యం ఆడుకోడానికి జీప్ తయారుచేసి తన పిల్లలకి ఇచ్చాడు

  • Anil kumar poka
  • Publish Date - 11:07 am, Thu, 22 April 21